2
phân loại cột
thông tin nóng
hợp tác trao đổi vị trí của bạn:Quét trận đấu sớm,World Cup nữ nóng bỏng > hợp tác trao đổi > Xây dựng thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn
Xây dựng thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ngày phát hành:2023-09-15 10:27    Số lần nhấp:172
- Ngày 8-8, tại Tuyên Quang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức tập huấn triển khai mô hình Thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp -an toàn. Buổi tập huấn được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn làm chế phẩm IMO khô để xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có hơn 100 đoàn viên, thanh niên. Các đại biểu đã được nghe chia sẻ về cách xử lý rác thải của Hội Phụ nữ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và được hướng dẫn phân loại rác vô cơ,hợp tác trao đổi hữu cơ; hướng dẫn làm chế phẩm IMO khô (chế phẩm sinh học vi sinh vật bản địa, được làm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương) để xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, chăn nuôi.

Thông qua buổi tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, cung cấp cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức hữu ích góp phần xây dựng thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.